Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.studiodicarte.eu, prowadzony jest przez pracownię graficzną EVE BOUTIQUE pod adresem, ul. Miła 1, 05-540 Zalesie Górne.

2. Sklep internetowy www.studiodicarte.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

3. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla poszczególnych elementów papeterii na stronie produktu i w formularzu zamówienia.

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu papeterii. Realizacja zamówienia liczona jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia czyli skierowanie zamówienia do druku następuje po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE ZAMÓWIENIE JEST KIEROWANE DO DRUKU. W tytule przelewu należy wpisać dane podane w e-mailu z projektem do akceptacji wysyłanym przez grafika.

6. Termin płatności za zamówiony towar wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu, zamówienia nie zmieniające statusu na opłacone są automatycznie usuwane przez system.

7. Sklep akceptuje dwie formy płatności: bezpośredni przelew bankowy na rachunek sklepu lub za płatność kartą za pośrednictwem systemu paypal.

8. Projekty graficzne

Projekt graficzny wykonujemy na wszystkie elementy papeterii.

Projekty przesyłane są w ciągu 1-2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Projekt do akceptacji jest wysyłany bez względu na status płatności zamówienia.

Wysyłamy pocztą elektroniczną zamowienia@studiodicarte.eu projekt graficzny zamówionej papeterii z jedną wersją tekstu i zdjęcia. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku . JPG na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail. Realizacja zamówienia następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.

Uprzejmie informujemy!
5 poprawek do projektu jest w cenie, każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. Przy zakupie 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 30 zł.

9. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.

10. Serwis próbkowy

Sklep wysyła gotowe zestawy próbkowe produktów. Próbki są bezpłatne. Klient ponosi jedynie koszt wysyłki.

Próbki są wysyłane TYLKO kurierem DPD – koszt przesyłki 14 zł

III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w formularzu zamówienia.
Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.

3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

4. Sklep realizuje zamówienia według projektów indywidualnych zgodnie z cennikiem podanym na stronie cennik.

5. Aktualny termin realizacji zamówienia podawany jest na stronie danego wzoru produktu.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów.

8. Paczki na terenie Polski wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej DPD, a na terenie Europy i reszty świata za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy paczki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez dostawcę przesyłki z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez dostawcę, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

10. Odbiór osobisty zamówienia możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

11. Nie realizujemy tzw. dodruków do zamówień czyli nie drukujemy poniżej ilości mniejszych niż podana na stronie danego wzoru produktu. PROSIMY ZAMAWIAĆ 1-2 SZT. ZAPROSZEŃ WIĘCEJ, bo nie będzie możliwy dodruk w ilościach poniżej wymaganego minimum.

12. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Sklep zwraca zamawiającemu 1 % wartości zamówienia za każdy dzień ROBOCZY opóźnienia.
Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji produktu. Zamawiający po otrzymaniu opóźnionego zamówienia zobowiązany jest przesłać w wiadomości e-mail danych do przelewu wraz z numerem zamówienia.

IV. Zwrot towaru

1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

V. Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep mailem na info@studiodicarte.eu

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

5. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

6. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

7. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;

c. produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

8. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Zamawiający może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

– Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, przy składaniu zamówienia za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego rachunek, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia rachunku.

VII Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

VIII Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. POLITYKA COOKIES